Prisma, Fixatiedisparatie(FD), Dyslexie

Wanneer de ogen niet goed samenwerken, kan dat hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken. De klachten kunnen vaak verminderd  worden door een prismavorm in de bril te slijpen.

Bij kinderen wordt er vaak gesproken over dyslexie of fixatiedisparatie 3,6% van de leerlingen heeft enkelvoudige dyslexie. Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, en lexis = taal of woorden.

De gewenning aan een prismabril is groot, het kan zelfs zo zijn dat de klachten in het begin eerst wat verergeren voordat er verbetering optreedt. Uiteindelijk kunnen de klachten verminderen en zelfs geheel verdwijnen. De werking en resultaten zijn sterk individueel, een juiste screening is heel belangrijk. Een prismabril is geen wondermiddel.

Nadelen :
De oogspieren worden met een prismabril minder soepel in het zelf bijstellen van de afwijking, je kunt afhankelijk worden van de pris- ma’s en na een tijdje kun je vaak niet meer goed zonder.